Branimir centar, Zagreb

Branimir centar, Zagreb

Branimir centar, Zagreb

Urbana oprema

Branimir centar nalazi se u samom centru Zagreba blizu Glavnog kolodvora, a obuhvaća nekoliko objekata sa različitim sadržajem. Cinestar kompleks multimedijalnih kina, shopping centar, poslovne urede i sl. SAM Professional je opremao interijer i eksterijer zgrade svojom urbanom opremom pri renoviranju i redizajniranju kompleksa u proljeće 2015. godine. Od opreme i namještaja je postavljeno nekoliko kanti za selekciju otpada u sklopu interijera i eksterijera, te stalci za bicikle. Slike su vidljive u prilogu.