Klupa PK3

Klupa PK3

Polukružna klupa

Dimenzije  R=3000, širina 600 mm, visina 450
Montaža sidrenim vijcima  na podlogu
Daske Ariš,Iroko
Metalna noge načinjene su od čeličnih kvadratnih profila 50x50 mm na kojima se nalaze horizontalne grede, međusobno spojene zakrivljenim čeličnim plosnatim profilima debljine 10 mm, .
Široko sjedište i centralne noge omogučuju jednostavan pristup klupi sa dvije strane. Klupa se može postaviti u polukrug , puni krug , elipsu, naručito pogodno oko drveta.

Polukružna klupa sa naslonom

Dimenzije  R=3396, širina 728 mm, visina 810
Montaža sidrenim vijcima  na podlogu
Daske Ariš,Iroko
Metalne noge načinjene su od čeličnih kvadratnih profila 50x50 mm na kojima se nalaze horizontalne grede, međusobno spojene zakrivljenim čeličnim plosnatim profilima debljine 10 mm, .
Svoju funkciju nalaze u :
  • Parkovima
  • Šetnicama
  • Igralištima
  • Školama
  • Kampovima
  • Poslovnim centrima