Dječja igrališta

Dječja igrališta

Ponuda izgradnje dječjeg igrališta


Naša ideja je biti angažirani partner svome kupcu. Sretni smo što možemo dijeliti naše znanje i iskustvo, gradeći igrališta koja pružaju više od igre. Jedinstveni projekti Vas ističu na tržištu i tako privlače turiste i stvaraju pozitivno okruženje na korist široj zajednici. Nalazimo za Vas najboljeg proizvođača po „Vašoj mjeri“ i pomažemo napraviti kvalitetno i sigurno igralište. Kvalitetno igralište odlikuje se izvrsno dizajniranim mogućnostima kao:
  •  Aktivnosti za vježbu motorike               - Igranje uloga
  •  Konstrukcija za poticanje mašte          - Igre koje Vas uče pravilima
  •  Vježbe senzorne percepcije                - Aktivnosti za malu djecu
  •  Pristup za djecu posebnih potreba       - Sigurnost
  •  Privlačan dizajn                                  - Potiče razvoj društvenih vještina
  •  Ekološki osviješteno                           - Ima sklonište

Naša ponuda uključuje :

  1. Planiranje
  2. Vizualizaciju
  3. Instalaciju
  4. Preglede i održavanje

U prilogu slike projekata koje smo uspješno realizirali.